ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook


E-service


-:- ประชาสัมพันธ์ ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน รายงานสรุปผลการรับฟังความติดเห็นของประชาชนต่อการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน รายงานสรุปผลการรับฟังความติดเห็นของประชาชนต่อการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง ควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
-:- ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการประกวด ส่งรูปภาพชิงรางวัลได้ถึง 20 พฤษภาคม 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ มาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 
-:- ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องทำอย่างไร? 
-:- ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “คาร์บอนเครดิต” 
-:- ประชาสัมพันธ์ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายเลือกตั้ง 
-:- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนดมายังหญิงตั้งครรภ์และประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังภาวะคลอดก่อนกำหนด 
-:- ประชาสัมพันธ์ ฝังเข็มฟรีทุกสิทธิ์ 
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับพี่น้องประชาชนบ้านป่าป๋วย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณริมลำน้ำแม่สม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566
สภาวัฒนธรรมตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยกาศ ประจำปี 2566
นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566
สภาวัฒนธรรมตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประชุมหารือเตรียมความพร้อมงาน 11 มิถุนาไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปี 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านจำบอน หมู่ 3 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดทำระบบน้ำบาดาล บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 10  
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านดอนแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ สุสานบ้านป่าบง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ สุสานบ้านป่าบง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประจำปี 2566 โดยวิธี e-bidding 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย (ถุงขยะ) จำนวน 9,600 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ๕๔-๐๑๒ สายเลียบลำน้ำแม่ยากบ้านม้าใต้ หมู่ที่ ๕ บ้านม้าใต้ ตำบลศรีบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๔-๐๒๖ สายป่าน้ำจำบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม2565) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) ครกผี/กาดผี
วัดจำขี้มด
วัดดอนแก้ว

ผลิตภัณฑ์ สินค้าลูกประคบสมุนไพร จากชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีบัวบาน
ผลิตภัณฑ์ ยาหม่องสมุนไพร จากชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีบัวบาน
ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาการบูร จากชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีบัวบานระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
319
เดือนที่แล้ว
3,271
ปีนี้
14,722
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
39,760
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 25 43 319 3,271 14,722 14,380 39,760 3.237.16.173