ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook


E-service


-:- ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะริมทางและที่สาธารณะ 
-:- กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตารางการออกประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 
-:- ประกาศยกระดับการการแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า และ P.M.2.5 ของจังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง พบการกระทำผิด ถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน"ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19" 
-:- ประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านม้า เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในผู้ใหญ่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกบริการเก็บค่าธรรมเนียมถุงขยะ ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน 
-:- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหล่มให้บริการฉีดวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก 
-:- เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประกาศรับโอน นิติกร ปก./ชก. 1 ตำแหน่ง และครู (ปฐมวัย) 2 ตำแหน่ง  
-:- เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และชมรมผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ บ้านม้าจังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าของดีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อปพร.ดีเด่น เนื่องใน วัน อปพร. ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จัดโครงการอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตำบลศรีบัวบาน
กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ที่ 9 บ้านป่าบง และหมู่ที่ 10 บ้านป่าป๋วย ตำบลศรีบัวบาน
กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ 7 บ้านทุ่งยาว และหมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน
พลังงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมประชาสัมพันธ์การของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพลังงานกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในตำบลศรีบัวบาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดทำระบบน้ำบาดาล บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 10  
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านดอนแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ สุสานบ้านป่าบง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ สุสานบ้านป่าบง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประจำปี 2566 โดยวิธี e-bidding 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย (ถุงขยะ) จำนวน 9,600 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ๕๔-๐๑๒ สายเลียบลำน้ำแม่ยากบ้านม้าใต้ หมู่ที่ ๕ บ้านม้าใต้ ตำบลศรีบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๔-๐๒๖ สายป่าน้ำจำบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม2565) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565-กันยายน 2565) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (สขร.1) ครกผี/กาดผี
วัดจำขี้มด
วัดดอนแก้ว

ผลิตภัณฑ์ น้ำเต้าหู้ Organic SoyYong
ผลิตภัณฑ์ สินค้าเห็ดแปรรูปตำบลศรีบัวบาน
ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรปลอดภัยตำบลศรีบัวบานระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
129
เมื่อวานนี้
374
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
1,911
ปีนี้
7,997
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
33,035
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 129 374 4,301 1,911 7,997 14,380 33,035 18.206.92.240