ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook ตรวจเช็คคุณภาพอากาศ
E-service
-:- ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เรื่อง การประชาคมยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2566 ตำบลศรีบัวบาน 
-:-  รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 
-:- ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
-:- สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
-:- รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายบริหาร  
-:- ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง  
-:- มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค 
-:- เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
กิจกรรมเข้าวัดทำบุญตลอดพรรษาเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2566 ณ. วัดจำขี้มด หมู่2
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เตรียมพร้อมนำระบบ SBB Smart Local : ศรีบัวบานท้องถิ่นอัจฉริยะ มาใช้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เพื่อยกระดับการบริหารงาน การให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตำบลศรีบัวบาน
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2566
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมจัดโครงการจัดการขยะชุมชนบ้านทุ่งยาวเหนือ ม.12 โดยมีกิจกรรมคืนข้อมูลสถานการณ์​การจัดการขยะชุมชน อบรมให้ความรู้การจัดการขยะชุมชน
นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน 9/2566
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อพิจารณาแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดจำสายหน้าวัดจำขี้มด หมู่ 2 
-:- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ และซอย ๕ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งยาวเหนือ - บ้านสันคะยอม รหัสสายทาง ลพ.ถ.54-050 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านจำบอน หมู่ 3 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดทำระบบน้ำบาดาล บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 10  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประจำปี 2566 โดยวิธี e-bidding 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย (ถุงขยะ) จำนวน 9,600 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ๕๔-๐๑๒ สายเลียบลำน้ำแม่ยากบ้านม้าใต้ หมู่ที่ ๕ บ้านม้าใต้ ตำบลศรีบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๔-๐๒๖ สายป่าน้ำจำบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) ครกผี/กาดผี
วัดจำขี้มด
วัดดอนแก้ว

ผลิตภัณฑ์ สินค้าลูกประคบสมุนไพร จากชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีบัวบาน
ผลิตภัณฑ์ ยาหม่องสมุนไพร จากชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีบัวบาน
ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาการบูร จากชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีบัวบานระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
2,693
เดือนที่แล้ว
3,471
ปีนี้
27,963
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
53,001
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 83 111 2,693 3,471 27,963 14,380 53,001 3.237.31.191