ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook


ลำดับรายการวันที่
1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖23 ธ.ค. 2565
2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 6 ธ.ค. 2564
3การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้13 พ.ค. 2564
4การบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒฺิ)13 พ.ค. 2564
5ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ13 พ.ค. 2564
6ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ13 พ.ค. 2564
7ประกาศณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล13 พ.ค. 2564
8ประกาศยกย่องเจ้าหน้าที่13 พ.ค. 2564
9ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหสาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ13 พ.ค. 2564
10หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) 13 พ.ค. 2564
11หลักเกณฑ์และเงือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘13 พ.ค. 2564
12หลักเกณฑ์และเงือนไขในการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒)13 พ.ค. 2564
13หลักเกณฑ์และเงือนไขในการเลื่อนขั้งเงินเดือนพนักงานเทศบาล13 พ.ค. 2564
14คำสั่งการมอบอำนาจ13 พ.ค. 2564
15แผนพัฒนาบุคลากร2564-2566 ศรีบัวบาน6 พ.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
168
เมื่อวานนี้
374
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
1,911
ปีนี้
7,997
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
33,035
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 168 374 4,301 1,911 7,997 14,380 33,035 18.206.92.240