ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 24966 เม.ย. 3064
2พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25606 เม.ย. 3064
3พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf6 เม.ย. 3064
4พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25406 เม.ย. 3064
5พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25226 เม.ย. 3064
6พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง6 เม.ย. 3064
7พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256024 ก.พ. 2560
8พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25406 ม.ค. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
188
เมื่อวานนี้
374
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
1,911
ปีนี้
7,997
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
33,035
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 188 374 4,301 1,911 7,997 14,380 33,035 18.206.92.240