ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook


ลำดับรายการวันที่
1แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256616 ม.ค. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.256610 ม.ค. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลศรีบัวบาน พ.ศ.256610 ม.ค. 2566
4คำสั่งเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์10 ม.ค. 2566
5ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ เป็นวาระของจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.25669 ม.ค. 2566
6ประกาศไม่รับของขวัญ10 ก.พ. 2565
7คำสัั่งเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ที่ 541/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีบัวบาน3 ธ.ค. 2564
8คำสั่งเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ที่ 483/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล1 พ.ย. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน24 พ.ค. 2564
10คำสั่งเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ที่ 147/2564 เรื่องมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี11 พ.ค. 2564
11พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25623 เม.ย. 2564
12กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.255926 ต.ค. 2563
13ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน19 ม.ค. 2561
14ข้อบังคับเทศบาลตำบลศรีบัวบานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1 พ.ย. 2560
15มาตรการกำหนดโครงสร้างราชการของเทศบาลตพบลศรีบัวบาน29 ก.ย. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
129
เมื่อวานนี้
374
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
1,911
ปีนี้
7,997
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
33,035
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 129 374 4,301 1,911 7,997 14,380 33,035 18.206.92.240