ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน3 เม.ย. 2564
2คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร3 เม.ย. 2564
3คู่มือประชาชน หลักเกณฑ์ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน3 เม.ย. 2564
4คู่มือสาหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร3 เม.ย. 2564
5คู่มือสาหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ3 เม.ย. 2564
6คู่มือสาหรับประชาชน การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)3 เม.ย. 2564
7คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) (2)3 เม.ย. 2564
8คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร3 เม.ย. 2564
9คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ3 เม.ย. 2564
10คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 323 เม.ย. 2564
11คู่มือสำหรับประชาชน-การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน3 เม.ย. 2564
12คู่มือสำหรับประชาชน-การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์3 เม.ย. 2564
13คู่มือสำหรับประชาชน-การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น3 เม.ย. 2564
14คู่มือสำหรับประชาชน-การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 เม.ย. 2564
15คู่มือสำหรับประชาชน-การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)3 เม.ย. 2564
16คู่มือสำหรับประชาชน-การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น3 เม.ย. 2564
17คู่มือสำหรับประชาชน-การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร3 เม.ย. 2564
18คู่มือสำหรับประชาชน-การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์3 เม.ย. 2564
19คู่มือสำหรับประชาชน-การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 213 เม.ย. 2564
20คู่มือสำหรับประชาชน-การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 333 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
190
เมื่อวานนี้
374
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
1,911
ปีนี้
7,997
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
33,035
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 190 374 4,301 1,911 7,997 14,380 33,035 18.206.92.240