ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook


ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕8 พ.ย. 2564
2ประกาศยกย่องเจ้าหน้าที่20 พ.ค. 2564
3รายงานผลการดำเนินแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม ปี พ.ศ. 256420 พ.ค. 2564
4รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจพนักงานเทศบาล ปี พ.ศ. 256420 พ.ค. 2564
5มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปี พ.ศ. 256420 พ.ค. 2564
6ข้อกำหนดการปฏิบัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปี พ.ศ. 256420 พ.ค. 2564
7แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (วิชาการ และทั่วไป)13 พ.ค. 2564
8แบบประเมินใหม่ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)13 พ.ค. 2564
9แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ13 พ.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
199
เมื่อวานนี้
374
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
1,911
ปีนี้
7,997
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
33,035
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 199 374 4,301 1,911 7,997 14,380 33,035 18.206.92.240