ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook ตรวจเช็คคุณภาพอากาศ
ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 256620 เม.ย. 2566
2การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕8 พ.ย. 2564
3ประกาศยกย่องเจ้าหน้าที่20 พ.ค. 2564
4รายงานผลการดำเนินแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม ปี พ.ศ. 256420 พ.ค. 2564
5รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจพนักงานเทศบาล ปี พ.ศ. 256420 พ.ค. 2564
6มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปี พ.ศ. 256420 พ.ค. 2564
7ข้อกำหนดการปฏิบัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปี พ.ศ. 256420 พ.ค. 2564
8แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (วิชาการ และทั่วไป)13 พ.ค. 2564
9แบบประเมินใหม่ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)13 พ.ค. 2564
10แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ13 พ.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
648
เมื่อวานนี้
459
เดือนนี้
7,915
เดือนที่แล้ว
6,849
ปีนี้
43,523
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
68,561
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 648 459 7,915 6,849 43,523 14,380 68,561 34.228.52.21