ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook ตรวจเช็คคุณภาพอากาศ
ลำดับรายการวันที่
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 25666 ม.ค. 2566
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕25 ม.ค. 2565
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 256423 เม.ย. 2564
4คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน3 เม.ย. 2564
5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในเทศบาล 3 เม.ย. 2564
6มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 เม.ย. 2564
7ประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน5 มี.ค. 2563
8มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ5 มี.ค. 2563
9ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต 256215 พ.ค. 2562
10ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน15 พ.ค. 2562
11มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น15 พ.ค. 2562
12มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ15 พ.ค. 2562
13การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฎิบัติงาน15 พ.ค. 2562
14มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม15 พ.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
2,693
เดือนที่แล้ว
3,471
ปีนี้
27,963
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
53,001
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 87 111 2,693 3,471 27,963 14,380 53,001 3.237.31.191