ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook


นางสาวพัชริดา ปัญญาราช
หัวหน้าสำนักปลัด
053-553792 ต่อ 17


นางนุชนรี มะโนชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
053-553792 ต่อ 17


นางสุภาพร เครือคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
053-553792 ต่อ 21


นางสาวจิราภรณ์ แสงศิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวธัญกมล ศรีดีอมร
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวเสาวณัฐ มูลสม
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวธนภร ศรีภูวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวณภัทร สาวะจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ


จ่าสิบโท ธีรพงษ์ พันธ์ดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสุชาดา ยองปัน
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสืบกุล ทองอิสสระ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวัลลพ กันธา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอรรถสิทธิ์ จอมศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายประชา มณีวรรณ
พนักงานจ้าง


นายโยธิน แดงนา
พนักงานจ้าง


นายประจวบ มาโชค
พนักงานจ้าง


นางศกุนา เหล็กตั๋ว
พนักงานจ้าง


นางจตุรพร ญาณะโค
พนักงานจ้าง


นางสาวฉวีวรรณ พรมมะโน
พนักงานจ้าง


นายอดุลย์ ฟูโสติ
พนักงานจ้าง


นายชัยวัฒน์ สาวะจันทร์
พนักงานจ้าง


นายจักรินทร์ ทิศสัก
พนักงานจ้าง


นายนคร พุทธเมืองชื่น
พนักงานจ้าง


นายขวัญทอง หล้าโสด
พนักงานจ้าง


นายณรงค์ ยะแก้ว
พนักงานจ้าง


นายณรงค์ นนติปะ
พนักงานจ้าง


นายพีรพงศ์ ศรีวิลา
พนักงานจ้าง


นายสุริยน ทะนันชัย
พนักงานจ้าง


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
129
เมื่อวานนี้
374
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
1,911
ปีนี้
7,997
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
33,035
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 129 374 4,301 1,911 7,997 14,380 33,035 18.206.92.240